kennismaken

Case: Rhedens Rozendaal – Onderbouw

Voor onderbouwleerlingen van het Rhedens in Rozendaal hebben wij in het schooljaar 2020-2021 Plusuren Nederlands (Spelling & Leesvaardigheid) georganiseerd.

Vanuit enkele vakdocenten kwamen signalen dat sommige leerlingen vertraging hadden opgelopen in hun leerproces. Voor deze groep leerlingen heeft Plusuren.nl een aantal lessen georganiseerd. Ik ben zeer tevreden over hoe Plusuren.nl dit heeft aangepakt. De student-docenten bereidden de lessen telkens goed voor. Omdat de lessen in kleine groepjes plaatsvonden kregen de leerlingen veel extra aandacht. Ten slotte werden de vakdocenten via e-mail telkens goed op de hoogte gehouden over het verloop van de Plusuren.

Monique van Kleef – Afdelingsleider onderbouw, Het Rhedens Rozendaal.

Doelgroep

Vertegenwoordigers van het Rhedens (Rozendaal) hebben ons in februari 2021 benaderd omdat zij merkten dat een groep onderbouwleerlingen een achterstand had opgelopen op het gebied van werkwoordspelling en leesvaardigheid (Nederlands). Ons werd gevraagd of we die groep leerlingen gedurende een periode van zeven weken extra ondersteuning konden bieden.

Strategie

In de samenwerkingsgesprekken kwam naar voren dat het Rhedens een groep leerlingen wilde aansporen tot het volgen van een reeks van zes Plusuren in de Nederlandse taal. Er werd besloten om een speciale inschrijfpagina in te richten, waarop deelnemers zich konden opgeven voor een reeks van zes Plusuren; deze reeks bestond uit drie Plusuren werkwoordspelling en drie Plusuren leesvaardigheid.

Uitvoering

Gedurende zes weken hebben 54 leerlingen deelgenomen – tijdens deze periode vonden wekelijks 9 Plusuren plaats. Het project was een groot succes; onze cursus werd door de leerlingen gemiddeld beoordeeld met een 8. Het overgrote deel van de deelnemers gaf aan veel van de lessen te hebben geleerd. Naar aanleiding van het project heeft het Rhedens besloten om ook Plusuren voor bovenbouwleerlingen af te nemen.

Feedback

Vanuit ons systeem ontving de vakdocent  iedere vrijdag een volledig gepersonaliseerd overzicht. In het overzicht is terug te lezen welke leerlingen uit zijn/haar klas aanwezig waren en hoe de lessen verliepen. Vakdocenten konden telkens op onze communicatie reageren met vragen, tips of commentaar.

Maatwerk voor iedere onderwijsinstelling

Plusuren op uw school?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnnen één werkdag contact met u op.

Hoe wij samenwerken met scholen

Andere cases van Plusuren

Zwijndrecht

Develsteincollege

Voor het Develsteincollege in Zwijndrecht hebben wij in het schooljaar 2020-2021 Plusuren scheikunde voor bovenbouwleerlingen georganiseerd.

Lees meer
Rozendaal

Rhedens Rozendaal – Bovenbouw

Wij hebben voor een klein honderdtal bovenbouwleerlingen een reeks van zeven Plusuren economie, biologie en natuurkunde georganiseerd.

Lees meer

Design & Development by Okaia

Copyright Plusuren 2021

Design & Development by Okaia