kennismaken

Case: Het Willem de Zwijger College

63 bovenbouwleerlingen van het Willem de Zwijger College volgden allen zes, zeven of acht uur huiswerkbegeleiding per week gedurende de laatste zes weken van het schooljaar.

Wij wilden onze bovenbouwleerlingen de kans geven om zich beter voor te bereiden op de laatste toetsperiode van het schooljaar. Na een aantal verkennende gesprekken hebben wij besloten om gedurende zes weken huiswerkbegeleiding af te nemen voor ongeveer 60 bovenbouwleerlingen. De samenwerking met Plusuren.nl is uitstekend bevallen. Dankzij een slim systeem waarin rekening wordt gehouden met ieders uitdagingen, werden leerlingen in kleine groepjes gekoppeld aan de juiste begeleiders. Via e-mail werd de mentor van iedere leerling op de hoogte gehouden en actief betrokken bij de begeleiding. Ook onze leerlingen waren zeer enthousiast, en beoordeelden de Huiswerkbegeleiding uiteindelijk met een 7,6.

Frans Bleumer, Directeur Onderwijs, Het Willem de Zwijger College, Papendrecht

Doelgroep

Wij werden door het Willem de Zwijger College (Papendrecht) benaderd, omdat zij op zoek waren naar een intensief begeleidingstraject voor een groep bovenbouwleerlingen (Vmbo-3, Havo-4 en Vwo-5) gedurende de laatste zes weken van het schooljaar. Het doel voor het einde van het schooljaar: leerlingen helpen met het maken van een goede planning, het aanbrengen van structuur en het geven van extra vakinhoudelijke uitleg.

Strategie

Na een aantal gesprekken werd besloten om géén Plusuren, maar online huiswerkbegeleiding te organiseren voor leerlingen van het Willem de Zwijger College.

Op een speciale inschrijfpagina kon iedere deelnemer aangeven op welke tijdvakken hij/zij de wekelijks begeleiding wilde volgen. Deelnemers werd gevraagd om zes, zeven of acht uur huiswerkbegeleiding in te plannen.

Hierna werd er voor iedere deelnemer een persoonlijke login-pagina ingericht. Op hun persoonlijke dashboard konden deelnemers hun planner raadplegen, zien op welke momenten zij waren ingedeeld en bij welke docenten zij de begeleiding zouden volgen.

Vanuit het persoonlijke dashboard kwamen de deelnemers telkens met één klik in de omgeving van de Online Huiswerkklas.

Uitvoering

Uiteindelijk hebben 63 leerlingen van het Willem de Zwijger gedurende een periode van zes weken acht, zeven of zes uur begeleiding per week gevolgd.

Tijdens onze begeleidingsuren, die plaatsvinden in groepjes van maximaal 6 leerlingen, voeren onze docenten de volgende drie kerntaken uit: het houden van toezicht, het regelmatig controleren van de voortgang en het beantwoorden van vragen van leerlingen.

Feedback

Vanuit ons systeem heeft de klassenmentor van iedere leerling op vrijdag een gepersonaliseerd overzicht ontvangen. In het overzicht is terug te lezen welke leerlingen uit zijn/haar klas aanwezig waren en hoe de lessen verliepen.  De vakdocenten konden telkens op onze communicatie reageren met vragen, tips of commentaar.

Maatwerk voor iedere onderwijsinstelling

Plusuren op uw school?

Vul hieronder uw gegevens in. Wij nemen contact op met uw onderwijsinstelling.

Hoe wij samenwerken met scholen

Andere cases van Plusuren

Rozendaal

Rhedens Rozendaal – Onderbouw

Voor onderbouwleerlingen van het Rhedens in Rozendaal hebben wij in het schooljaar 2020-2021 Plusuren Nederlands (Spelling & Leesvaardigheid) georganiseerd.

Lees meer
Zwijndrecht

Develsteincollege

Voor het Develsteincollege in Zwijndrecht hebben wij in het schooljaar 2020-2021 Plusuren scheikunde voor bovenbouwleerlingen georganiseerd.

Lees meer

Design & Development by Okaia

Copyright Plusuren 2021

Design & Development by Okaia