kennismaken

Case: Develsteincollege

Voor het Develsteincollege in Zwijndrecht hebben wij in het schooljaar 2020-2021 Plusuren scheikunde voor bovenbouwleerlingen georganiseerd.

‘De Online Plusuren verlagen de werkdruk voor onze docenten in de vakgroep scheikunde (bovenbouw). Vanwege het grote lerarentekort is het een groot probleem om docenten te vinden voor de reguliere lessen. Als een leerling extra individuele uitleg nodig heeft, kan de vakdocent een leerling gemakkelijk doorverwijzen. Onze vakdocenten ontvangen wekelijks een verslag waarin is terug te lezen hoe de Plusuren zijn verlopen. De extra hulp komt ons goed van pas en de terugkoppeling die wij wekelijks ontvangen is heel goed.’

Matthijs den Haan – Rector Develsteincollege

Doelgroep

Leerlingen van het Develsteincollege krijgen vanuit school de mogelijkheid om zich in te schrijven voor extra lessen; zogenaamde Starturen. Voor bijna alle vakken en leerjaren heeft het Develsteincollege voldoende capaciteit om deze lessen zelf te organiseren.

Echter: de vakgroep scheikunde (bovenbouw) vormt hierop een uitzondering en is relatief klein. Vanuit het Develsteincollege kregen wij daarom de vraag of het mogelijk was om die vakgroep te ondersteunen door extra Plusuren te organiseren. Op die manier werd ook de bovenbouwleerlingen de mogelijkheid geboden om zich voor extra lessen scheikunde in te schrijven.

Strategie

In de samenwerkingsgesprekken kwam naar voren dat het voor het Develsteincollege belangrijk was dat leerlingen niet verplicht zouden worden om deel te nemen: er moest gekeken worden naar een flexibele aanpak.

Om die reden is besloten een speciale aanmeldpagina in te richten. Leerlingen konden zich zo op flexibele wijze wekelijks opgeven voor één of twee extra Plusuren Scheikunde.

Uitvoering

De samenwerking werd een succes. Na een geslaagde proefperiode besloot het Develsteincollege de samenwerking met Plusuren.nl te verlengen. Gedurende twee semesters hebben uiteindelijk meer dan vijftig online Plusuren scheikunde plaatsgevonden.

Feedback

Vanuit ons systeem ontving de Vakdocent  iedere vrijdag een volledig gepersonaliseerd overzicht. In het overzicht is terug te lezen welke leerlingen uit zijn/haar klas aanwezig waren en hoe de lessen verliepen.  Vakdocenten konden telkens op onze communciatie reageren met vragen, tips of commentaar.

Maatwerk voor iedere onderwijsinstelling

Plusuren op uw school?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op.

Hoe wij samenwerken met scholen

Andere cases van Plusuren

Rozendaal

Rhedens Rozendaal – Onderbouw

Voor onderbouwleerlingen van het Rhedens in Rozendaal hebben wij in het schooljaar 2020-2021 Plusuren Nederlands (Spelling & Leesvaardigheid) georganiseerd.

Lees meer
Rozendaal

Rhedens Rozendaal – Bovenbouw

Wij hebben voor een klein honderdtal bovenbouwleerlingen een reeks van zeven Plusuren economie, biologie en natuurkunde georganiseerd.

Lees meer

Design & Development by Okaia

Copyright Plusuren 2021

Design & Development by Okaia