kennismaken

Iedere samenwerking is uniek en wordt in samenspraak georganiseerd

De aanpak van Plusuren.nl

Wij stemmen onze werkwijze telkens uitgebreid af met de onderwijsinstelling. Zo sluit onze aanpak altijd aan op de filosofie van de school.

Fase 1

Strategie

Voor iedere samenwerking bespreken we samen met de onderwijsinstelling een uitgebreid plan van aanpak.

Fase 2

Versturen brief

Potentiële deelnemers ontvangen – eventueel via hun ouders – een brief met informatie over de samenwerking en over hoe zij zich kunnen aanmelden.

Fase 3

Eerste les

Deelnemers volgen hun eerste Plusuur. De lessen zijn interactief en vinden plaats in groepjes van maximaal zes leerlingen.

Fase 4

Feedback

Na iedere les ontvangt de vakdocent een verslag waarin is terug te lezen hoe de les is verlopen.

Fase 1

Strategiebepaling

Samen met de onderwijsinstelling bepalen we het doel en de strategie van de samenwerking. Hierin is het beantwoorden van de volgende vragen relevant:

  • Voor welke vakken en voor welke leerjaren willen we Plusuren organiseren?
  • Welke lesstof wordt er precies behandeld?
  • Willen we een groep leerlingen verplichten om deel te nemen?
  • Willen we de Plusuren flexibel of structureel inzetten?
  • Op welke momenten willen we de Plusuren laten plaatsvinden?
Fase 2

Versturen brief

Potentiële deelnemers ontvangen – eventueel via hun ouders – een brief met informatie over de Plusuren.

Gebruikelijk worden geïnteresseerde leerlingen in de brief naar een speciale inschrijfpagina verwezen. Afhankelijk van de afspraken met de school kunnen zij zich op deze pagina voor één Plusuur of een reeks Plusuren opgeven.

Tijdens het inschrijven kunnen de leerlingen een aantal voorkeuren opgeven. Zo worden de deelnemers niet op willekeurige momenten ingedeeld.

Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld ontvangt hij/zij een uitgebreide e-mail met informatie over zijn/haar deelname.

Fase 3

Eerste les

Leerlingen volgen hun eerste Plusuur in groepjes van maximaal zes leerlingen. De Plusuren zijn interactief: er is veel ruimte voor individuele uitleg. Vaak staat het maken van oefeningen centraal. De docent lost samen met de groep oefenvragen op en iedereen krijgt af en toe de beurt.

Leerlingen kunnen meekijken en luisteren wanneer er vragen van anderen worden behandeld. Zij kunnen en mogen de docent ook interrumperen en vragen stellen. Doordat de leerlingen dezelfde uitdagingen hebben, is het Plusuur continu relevant voor alle deelnemers.

Fase 4

Feedback

Na iedere les ontvangt de vakdocent via e-mail een kort verslag over hoe de les is verlopen. Vakdocenten kunnen op onze communicatie reageren met vragen, tips of commentaar.

Informatiegesprek

Kennismaken?

In een persoonlijk gesprek via Zoom laat een vertegenwoordiger van Plusuren.nl zien hoe onze methode werkt. Eventueel kunnen we in het gesprek verkennen of onze dienstverlening interessant kan zijn voor uw leerlingen. Echter, we kunnen het ook bij een korte kennismaking en een uitwisseling van ideeën houden. Een eerste kennismakingsgesprek duurt gebruikelijk ongeveer 30 minuten.

Design & Development by Okaia

Copyright Plusuren 2021

Design & Development by Okaia